Bán tài khoản network

tao-VPS-trên-Vultr-680x350

Tài khoản Vultr có 50$

Giá : 250.000đ/account

Bàn giao : Tài khoản và mật khẩu mail tạo vultr, nick vultr.

Bảo hành : Bảo hành hoàn tiền hoặc đổi trả trong 3 ngày khi login tài khoản có vấn đề. Không bảo hành khi đã tạo VPS.

Lưu ý : Khi đã đăng nhập được nick, tạo VPS được 2-3 ngày vẫn có thể bị thu lại 55$ tùy vào admin bên họ hứng hay không.


Tài khoản like4like có 1000 điểm

Giá : 10.000đ/account

Bàn giao : Tài khoản và mật khẩu

Quy định sử dụng : Sau khi dùng hết số điểm yêu cầu khách hàng xóa hết link tăng like, tăng view khỏi nick để nick kiếm điểm lại từ đầu


fblogo-1

Account facebook

Giá : 40.000đ/account

Nick change đã bật 2FA

Bàn giao : Tài khoản và mật khẩu


0982 722 644
%d bloggers like this: