Best Cheap VPS

Contact Us

VPS GIÁ RẺAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

V-01

80.000đ

1 tháng

Full 1 CPU Core Xeon E5-2430v4 2.2 Ghz

Unlimited bandwith (300 Mbps)

Location: (EU) Paris

2 GB RAM

20GB SSD

Shared IP(Khác remote port)

Windows server 2008/2012/7

V-02

200.000đ

1 tháng

Full 2 CPU Core Xeon E5-2430v4 2.2 Ghz

Unlimited bandwith (300 Mbps)

Location: (EU) Paris

4 GB RAM

40GB SSD

Shared IP(Khác remote port)

Windows server 2008/2012/7Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

VR-01

120.000đ

1 tháng

Full 1 CPU Core E3-1230v5/6 3.4 Ghz

1TB bandwith (1Gbps port)

Location: US (New York)

2.5 GB RAM

20GB SSD

IP riêng(Geolocated dedicated IP)

Windows server 2008/2012/7

VR-02

250.000đ

1 tháng

Full 2 CPU Core E3-1230v5/6 3.4 Ghz

2TB bandwith (1Gbps port)

Location: US (New York)

5 GB RAM

40GB SSD

IP riêng(Geolocated dedicated IP)

Windows server 2008/2012/7

★ Khách hàng lựa chọn cấu hình mong muốn và tiến hành đặt hàng trên Page SSHSTORE 

★ Chấp nhận thanh toán qua VCB ,Viettin, MOMO, perfect money

★ Đăng ký ít nhất 1 tháng