Best Cheap VPS

Contact Us

Image result for vultr

 

Account Vultr giá 250k/nick bảo hành login, không bảo hành khi tạo vps, không bảo hành bị thu 55$

VPS Vultr giá 400k/10 VPS 1 core 1GB, bảo hành vps die nếu không vi phạm rule vultr.

Khách hàng có nhu cầu cần đặt trước 1-2 ngày qua page SSHSTORE

VPS giá rẻ - Dùng trong 1 tháng - Không gia hạn

GÓI CPU CORE RAM DUNG LƯỢNG BĂNG THÔNG GIÁ
CP1 1 vCPU 1 GB 25 GB 1 TB 40.000đ
CP2 1 vCPU 2 GB 50 GB 2 TB 60.000đ
CP3 1 vCPU 3 GB 60 GB 3 TB 150.000đ
CP4 2 vCPUs 2 GB 60 GB 3 TB 150.000đ
CP5 3 vCPUs 1 GB 60 GB 3 TB 150.000đ
CP6 2 vCPUs 4 GB 80 GB 4 TB 210.000đ
CP7 4 vCPUs 8 GB 160 GB 5 TB 330.000đ
CP8 6 vCPUs 16 GB 320 GB 6 TB 430.000đ

VPS có thể gia hạn ( yếu hơn loại không gia hạn)

GÓI CPU CORE RAM DUNG LƯỢNG BĂNG THÔNG GIÁ
Plan C1 1 vCPU 2 GB 20 GB 1Gbps 80.000đ
Plan C2 (IP riêng) 1 vCPU 2 GB 20 GB 1Gbps 110.000đ
Plan C3 2 vCPU 4 GB 40 GB 1Gbps 150.000đ
Plan C4 (IP riêng) 2 vCPUs 4 GB 40 GB 1Gbps 180.000đ
Plan C5 4 vCPUs 8 GB 60 GB 1Gbps 350.000đ
Plan C6 (IP riêng) 4 vCPUs 8 GB 60 GB 1Gbps 400.000đ

★ Khách hàng lựa chọn cấu hình mong muốn và tiến hành đặt hàng trên Page SSHSTORE 

★ Chấp nhận thanh toán qua VCB ,Viettin, MOMO, perfect money

★ Đăng ký ít nhất 1 tháng

0982 722 644