SSHSTORE luôn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng theo nội dung của chính sách bảo mật thông tin.

1. Bảo mật:

SSHSTORE cam kết phát triển các mối quan hệ lâu dài với khách hàng dựa trên sự tin tưởng. Như vậy, SSHSTORE sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng và người sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất có thể.

2. Dữ liệu thông tin:

SSHSTORE có thể yêu cầu những thông tin cá nhân từ người sử dụng ở nhiều cách khác nhau, thông qua các hình thức đặt hàng trực tuyến cho các sản phẩm và dịch vụ, các trường hợp người dùng được mời phỏng vấn hoặc các trường hợp thu thập khác.
Những thông tin chúng tôi sẽ thu thập được qua hình thức ở dạng cá nhân chẳng hạn như : Họ và tên, Địa chỉ email ,Các thông tin thanh toán

3. Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này như thế nào?

SSHSTORE có thể sử dụng những thông tin này trong việc liên lạc với khách hàng về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, hoặc liên lạc với các đối tác trong kinh doanh.