Tổng quan SSH Russia

• Phân loại : Châu Âu

Ký hiệu : SSH RU, SSH Russia, SSH Nga

Số lượng fresh/ngày : nhiều

Công dụng :

Đổi IP sang Nga, làm offer mobile hoặc PC với các offer tại Nga, ssh sử dụng miễn phí.

Có thể dùng để share bài lên các nhóm nước ngoài, tạo clone facebook.

SSH là từ viết tắt của Secure Shell, một giao thức mạng sử dụng mật mã để liên lạc dữ liệu trên các thiết bị mạng để bảo mật hơn. Trong khái niệm về việc sử dụng SSH phải được hỗ trợ bởi máy chủ hoặc thiết bị hoặc máy tính khách trao đổi dữ liệu.