CPM, Kiếm tiền online

CoinAd Network

CoinAd là một thị trường trực tuyến, nơi các nhà quảng cáo có thể bán quảng cáo của họ cho các nhà xuất bản, những người sẽ mang lại lưu lượng truy cập cho các nhà quảng cáo. Các nhà quảng cáo chỉ cần gửi quảng cáo của họ và định cấu hình đối tượng mục tiêu và ngân sách của họ bằng cách sử dụng tài khoản nhà quảng cáo CoinAd. Nhà xuất bản cần tạo mã quảng cáo có kích thước mong muốn bằng tài khoản nhà xuất bản CoinAd. Bán quảng cáo và trao đổi lưu lượng truy cập được xử lý tự động bởi nền tảng CoinAd rất phức tạp.

Tạo doanh thu từ lưu lượng truy cập trang web của bạn bằng cách đặt mã quảng cáo từ CoinAd. Hệ thống của chúng tôi đảm bảo doanh thu tối đa có thể vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách hiển thị quảng cáo từ những người đặt giá thầu cao nhất trên các trang web của bạn. Các mã quảng cáo để hiển thị quảng cáo văn bản, biểu ngữ, văn bản + hình ảnh có sẵn có khả năng xác định các từ khóa hoặc danh mục có liên quan nhất trong các trang web của bạn và tạo ra các quảng cáo phù hợp nhất cho cùng một. Mã quảng cáo có thể được định cấu hình để lọc không cho quảng cáo của đối thủ cạnh tranh hiển thị trên trang web của bạn.

Link đăng ký

Thanh toán: Net30

Minpay $20

Hình thức thanh toán: BTC, Tether

Thể loại CPC/CPM/POP

Đây là chương trình mới, chưa có bằng chứng thanh toán, các bạn có thể tham gia thử!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *