AWS (Amazon Web Services ) là sản phẩm của Amazon chuyên cung cấp các giải pháp về Cloud. Trước đây có nhiều cách đăng ký Acc AWS để sử dụng miễn phí 1 năm VPS, nhưng tất cả đều đã bị fix. Trừ khi bạn sử dụng thẻ tín dụng thật, số điện thoại thật để đăng ký. Việc này hơi khó cho 1 số bạn không có thẻ tín dụng vậy nên thay vì reg bạn có thể mua ngay với chúng tôi.

SSH dùng để đổi IP. Ở đây chúng tôi cung cấp theo 2 hình thức là bán lẻbán theo gói.

SSH bán lẻ phục vụ cho những người có nhu cầu ngắn hạn, bạn sẽ nhận file trực tiếp qua box chat facebook.

SSH theo gói dành cho những người dùng lâu dài, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản để vào web nhận file, muốn tải file lúc nào cũng được.