Facebook marketing

TĂNG LIKE PAGE FACEBOOK

SSHSTORE Cung cấp dịch vụ tăng like page facebook nhanh.

 • Giá 200.000đ/ 1000 like
 • Hoàn thành sau 3-4 ngày
 • Like nước ngoài

VIPLIKE

SSHSTORE Cung cấp dịch vụ viplike, tự động tăng like cho mỗi bài post

 • Giá 350.000đ/ tháng / 150 like / post
 • Giá 450.000đ/ tháng / 200 like / post
 • Giá 700.000đ/ tháng / 300 like / post
 • Giá 1100.000đ/ tháng / 500 like / post
 • Tự động lên like sau khi đăng bài
 • Chỉ tăng like bài mới nhất
 • Chỉ có like, không có cảm xúc

BOT CẢM XÚC

SSHSTORE Cung cấp dịch vụ viplike, tự động tăng like cho mỗi bài post

 • Giá 200.000đ/ tháng
 • Giá 400.000đ/ 2 tháng
 • Giá 500.000đ/ 3 tháng
 • Tự động thả cảm xúc love, wow, haha, sad, angry
 • Chạy random cảm xúc
0982 722 644