FAQs

Frequently Asked Questions


SSH Việt Nam sống trung bình 2-3 ngày
Thông tin thanh toán :
VCB : 0691000354147 - LƯƠNG VĂN TRUNG
Viettin : 100001745441 - LƯƠNG VĂN TRUNG
Momo : 0982722644 - LƯƠNG VĂN TRUNG
ViettelPay : 0982722644 - LƯƠNG VĂN TRUNG
Ngân Lượng : vnmoneytalk@gmail.com - LƯƠNG VĂN TRUNG
0982 722 644