SSH KR

SSH Hàn Quốc cập nhật 06.06.2018

Một số SSH Hàn Quốc (Korea) dành cho dân offer

SSH Korea

SSH Hàn Quốc

221.165.24.204|guest|12345|KR|Gyeonggi-do|Seongnam-si|2031||
222.110.155.108|record|record|KR|Seoul|Seoul|546||
222.112.141.1|toor|1234|KR|Seoul|Seoul|378||
222.116.159.77|root|test1234|KR|Seoul|Seoul|1062||
222.239.250.122|apache|apache|KR|||1190||
222.239.76.107|mono|1234|KR|Daejeon|Daejeon|1190||
39.117.188.52|admin|1111|KR|Gyeonggi-do|Hwaseong-si|1112||
42.82.139.98|admin|admin|KR|Ch’ungch’ong-namdo|Tangjin|750||
58.150.231.73|root|@#$^&*!()|KR|||288||
59.10.142.132|admin|password|KR|Chungcheongnam-do|Asan|593||
59.18.210.228|root|test1234|KR|Seoul|Seoul|3809||
59.21.111.177|user|user|KR|Ulsan|Ulsan|360||
59.21.169.153|admin|aerohive|KR|Ulsan|Samho|1734||
59.21.169.165|admin|aerohive|KR|Ulsan|Samho|2112||
59.24.91.168|admin|admin1234|KR|Kyongsang-bukto|Kimchon|338||
59.25.44.197|root|test1234|KR|Chungcheongnam-do|Taian|1156||
59.25.73.230|root|test1234|KR|Chungcheongnam-do|Seosan City|1171||
59.28.140.15|root|@#$^&*!()|KR|Busan|Busan|734||
59.31.216.12|admin|password|KR|North Chungcheong|Cheongju-si|2062||
59.4.242.2|admin|aerohive|KR|Gyeongsangnam-do|Jinju|1078||
59.4.242.3|admin|aerohive|KR|Gyeongsangnam-do|Jinju|2030||
59.4.242.4|admin|aerohive|KR|Gyeongsangnam-do|Jinju|1234||
59.4.242.5|admin|aerohive|KR|Gyeongsangnam-do|Jinju|1203||
59.4.242.9|admin|aerohive|KR|Gyeongsangnam-do|Jinju|361||
61.32.61.197|user|user|KR|||1203||
61.38.119.102|0|0|KR|Gyeongsangbuk-do|Gyeongsan-si|578||
61.38.209.43|USERID|PASSW0RD|KR|Seoul|Seoul|771||
61.40.173.2|root|P@ssw0rd|KR|||1515||
61.40.194.10|root|@#$^&*!()|KR|||329||
61.43.142.101|root|@#$^&*!|KR|||484||
61.43.153.120|ftp|ftp|KR|||1250||
61.74.40.39|root|test1234|KR|Seoul|Seoul|2118||
61.74.76.250|guest|guest|KR|Seoul|Seoul|1109||
61.75.30.51|admin|password|KR|Seoul|Seoul|11562||
61.81.115.80|operator|12345|KR|Sejong-si|Sejong|1437||

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *