VPS Amazon 12 tháng

Thông số kỹ thuật

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz

Location: US

1 GB RAM

30GB SSD

IP riêng

Windows server 2008/2012/2016

Giá 150.000đ/1 tài khoản

1  tài khoản được tạo tối đa 2 VPS tuy nhiên nếu tạo 2 VPS sẽ có thêm cước phát sinh . Nếu chỉ dùng 1 VPS bạn sẽ được sử dụng trong 12 tháng