SSH TR

SSH Turkey check fresh 11.12.2018

SSH Turkey hay SSH Thổ Nhĩ kỳ , đây là quốc gia có số lượng IP ít nhưng  rất hay được dùng trong offer. Sau đâu là 1 số IP miễn phíssh turkeySSH Thổ Nhĩ Kỳ95.9.92.64|root|P@ssw0rd!|Turkey|Antalya 78.188.103.75|root|P@ssw0rd!|Turkey|Istanbul 78.187.182.245|Admin|Admin|Turkey|Hatay 176.90.12.233|root|admin|Turkey|Samandag 78.188.17.79|squid|squid|Turkey|Istanbul 88.248.179.154|root|P@ssw0rd!|Turkey|Istanbul 88.246.193.30|user|1234|Turkey|Izmir 88.231.216.15|user|1234|Turkey|Mart 95.9.28.2|root|P@ssw0rd!|Turkey|Istanbul 88.249.117.184|root|P@ssw0rd!|Turkey|Istanbul 78.187.117.124|user||Turkey|Ankara 5.11.252.64|admin|admin|Turkey|null 37.130.81.183|admin|1234|Turkey|Ank 78.165.193.80|user|1234|Turkey|Akçaova 176.239.69.138|root|admin|Turkey|Karacaören 176.239.67.229|admin|admin|Turkey|Karacaören 90.159.231.137|system|OkwKcECs8qJP2Z|Turkey|null 195.175.57.58|guest|guest|Turkey|Samsun 95.8.122.241|user|1234|Turkey|Demirseyh 88.238.104.94|user|1234|Turkey|Sincan 78.165.243.184|user|1234|Turkey|Eskisehir 5.11.223.113|squid|squid|Turkey|null 91.93.136.98|root|P@ssw0rd!|Turkey|Istanbul 81.214.134.142|squid|squid|Turkey|Istanbul 31.206.153.163|user|1234|Turkey|Etimesgut 80.253.245.190|admin|0l0ctyQh243O63uD|Turkey|null 88.234.119.119|user|1234|Turkey|Istanbul 5.26.140.133|squid|squid|Turkey|null 88.253.163.212|user|1234|Turkey|Istanbul 78.187.115.148|user||Turkey|Ankara 5.26.221.241|squid|squid|Turkey|Istanbul 90.159.235.238|admin|admin|Turkey|null 78.189.104.179|squid|squid|Turkey|Istanbul 78.187.114.78|user||Turkey|Ankara 78.170.48.227|user|1234|Turkey|Kastamonu 78.188.96.115|user||Turkey|Yozgat 95.13.181.87|user|1234|Turkey|Ankara 78.189.158.87|root|P@ssw0rd!|Turkey|Istanbul 5.11.253.65|squid|squid|Turkey|null 141.196.199.211|debian|temppwd|Turkey|Gaziantep 188.119.30.100|admin|0l0ctyQh243O63uD|Turkey|Izmir 212.156.49.254|root|P@ssw0rd!|Turkey|Istanbul 5.11.150.224|squid|squid|Turkey|null 81.215.196.141|squid|squid|Turkey|Istanbul 188.59.137.191|||Turkey|Istanbul 81.214.127.158|root|P@ssw0rd!|Turkey|Istanbul 88.247.107.96|system|OkwKcECs8qJP2Z|Turkey|Istanbul 5.26.217.128|admin|admin|Turkey|Istanbul 78.187.236.83|root|P@ssw0rd!|Turkey|Urfa 81.214.132.220|squid|squid|Turkey|Kocaeli 176.239.80.37|debian|temppwd|Turkey|Karacaören 78.187.118.98|user||Turkey|Ankara

Read more...
0982 722 644