Các gói phổ biến

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Builder

Page Testing

Interactive Testing

500,000 Tracking Opens

500.000 đ

30 NGÀY

Nhận file trên web auto

1 ngày nhận từ 4500 - 6000 IP fresh

Hỗ trợ cài tool bot traffic

Không giới hạn lượt tải, đăng nhập

Cung cấp tool tăng view shopee chuẩn

Có API download

400.000 đ

30 NGÀY

Nhận file trên web auto

1 ngày nhận từ 900 - 1500 IP fresh

Hỗ trợ cài tool bot traffic

Không giới hạn lượt tải, đăng nhập

Cung cấp tool tăng view shopee chuẩn

Có API download

300.000 đ

30 NGÀY

Nhận file trên web auto

1 ngày nhận từ 50 - 100  IP fresh

Hỗ trợ cài tool bot traffic

Không giới hạn lượt tải, đăng nhập

Có API download