SSH THEO GÓI

Contact Us

GÓI THÁNG

Loại Giá Giá khuyến mãi Mô tả
US 1.500.000đ 800.000đ ✓ Nhận IP tự động qua dropbox
✓ Auto update mỗi 5 phút
✓ Mỗi ngày nhận từ 1000 IP trở lên
✓ Nhận IP liên tục trong 30 ngày
Inter 2.300.000đ 1.300.000đ ✓ Nhận IP tự động qua dropbox
✓ Auto update mỗi 5 phút
✓ Mỗi ngày nhận từ 20000 IP trở lên
✓ Nhận IP liên tục trong 30 ngày
Vietnam 1.000.000đ Không áp dụng ✓ Nhận IP tự động qua dropbox
✓ Auto update mỗi 5 phút
✓ Mỗi ngày nhận từ 4000 IP trở lên
✓ Nhận IP liên tục trong 30 ngày

GÓI TUẦN

Loại Giá Giá khuyến mãi Mô tả
US 450.000đ 250.000đ ✓ Số lượng và chất lượng giống gói tháng
✓ Nhận IP liên tục trong 7 ngày
Inter 650.000đ 350.000đ ✓ Số lượng và chất lượng giống gói tháng
✓ Nhận IP liên tục trong 7 ngày
Vietnam 300.000đ Không áp dụng ✓ Số lượng và chất lượng giống gói tháng
✓ Nhận IP liên tục trong 7 ngày
Loại Giá Giá khuyến mãi Mô tả
Inter 100.000đ 70.000đ ✓ Số lượng và chất lượng giống gói tháng
✓ Nhận IP liên tục trong 24 giờ

GÓI COMBO

Tên nước Giá Mô tả
Europe 50.000đ Loại 1 : RU, ES
Loại 2 : DE ,TR ,FR ,AT ,IT ,CZ
Trong đó có 70% loại 1 và 30% loại 2 ,tổng số 500 IP
America 50.000đ Loại 1 : BR
Loại 2 : US ,CO ,MX ,AG
Trong đó có 70% loại 1 và 30% loại 2 ,tổng số 500 IP
Asia 50.000đ Loại 1 : VN ,TH , CN ,IN ,TW ,PH
Loại 2 : ID ,JP ,PK ,HK ,KR ,SG ,SA
Trong đó có 70% loại 1 và 30% loại 2 ,tổng số 2000 IP

 

0982 722 644