Các gói phổ biến

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Builder

Page Testing

Interactive Testing

500,000 Tracking Opens

250.000 đ

30 NGÀY

Nhận file trên web auto

1 ngày nhận từ 3000 - 4000 IP fresh

Hỗ trợ cài tool bot traffic

Không giới hạn lượt tải, đăng nhập

Cung cấp tool tăng view shopee chuẩn

Có API download

250.000 đ

30 NGÀY

Nhận file trên web auto

1 ngày nhận từ 200 - 800 IP fresh

Hỗ trợ cài tool bot traffic

Không giới hạn lượt tải, đăng nhập

Cung cấp tool tăng view shopee chuẩn

Có API download

150.000 đ

30 NGÀY

Nhận file trên web auto

1 ngày nhận từ 50 - 100  IP fresh

Hỗ trợ cài tool bot traffic

Không giới hạn lượt tải, đăng nhập

Có API download