SSH TW

SSH Taiwan update 24.10.2018

SSH Taiwan hay SSH Đài loan là loại SSH chuyên dụng cho bot traffic. Sau đây là 1 số SSH mới cập nhậtssh taiwanSSH Taiwan update 24.10.2018 1.161.167.47|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.114.182|user|user|Taiwan|Hualien 1.119.3.36|sync|click1|China|Beijing 1.161.142.234|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.71.70|user|user|Taiwan|Taipei 1.119.3.38|sync|click1|China|Beijing 1.160.86.82|user|user|Taiwan|Taipei 1.119.3.35|sync|click1|China|Beijing 1.161.58.3|user|user|Taiwan|Taipei 1.119.3.37|sync|click1|China|Beijing 1.160.166.169|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.159.53|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.164.8|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.166.102|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.59.234|user|user|Taiwan|Taipei 1.119.3.34|sync|click1|China|Beijing 1.160.134.9|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.62.177|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.86.59|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.226.204|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.71.171|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.117.177|user|user|Taiwan|Hualien 1.160.42.157|support|support|Taiwan|Taipei 1.161.237.166|user|user|Taiwan|Taipei 1.10.133.165|admin|1234|Thailand|Bangkok 1.161.176.22|user|user|Taiwan|Taoyuan 1.161.46.133|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.134.13|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.173.130|user|user|Taiwan|Taichung 1.161.177.120|user|user|Taiwan|Taoyuan 1.161.50.216|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.169.146|user|user|Taiwan|Taichung 1.160.137.50|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.165.234|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.174.30|user|user|Taiwan|Taichung 1.161.70.147|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.215.60|user|user|Taiwan|Zhubei 1.161.48.127|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.244.160|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.86.181|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.4.223|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.60.183|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.47.156|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.167.24|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.17.31|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.41.47|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.100.26|user|user|Taiwan|Hualien 1.160.103.97|user|user|Taiwan|Zhongli 1.161.69.38|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.62.222|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.49.52|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.142.27|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.49.222|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.136.237|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.11.209|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.70.107|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.169.77|user|user|Taiwan|Taichung 1.161.47.154|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.70.104|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.1.43|user|user|Taiwan|Taipei 1.160.151.9|user|user|Taiwan|Zhubei 1.160.166.161|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.70.56|user|user|Taiwan|Taipei 1.161.66.69|user|user|Taiwan|Taipei

Read more...

SSH TW check fresh 04.04.2018

Taiwan là một trong những quốc gia có số lượng IP cực lớn ,tuy nhiên khả năng sống sót của ssh quốc gia này không cao. Sau đây là 1 số IP mớiSSH TW SSH TW check fresh 04.04.2018 1.160.212.138|support|support|TW|Hsinchu|Hsinchu|312|| 1.160.61.75|user|user|TW|T'ai-pei|Yungho|343|| 1.160.162.57|user|user|TW|T'ai-pei|Chungshan|375|| 1.160.47.22|user|user|TW|T'ai-pei|Songshan District|406|| 1.160.59.189|user|user|TW|T'ai-pei|Yungho|437|| 1.160.119.50|user|user|TW|Taipei City|Taipei|328|| 1.160.4.245|user|user|TW|TAIWAN|Songshan District|375|| 1.160.161.18|user|user|TW|T'ai-pei|Chungshan|656|| 1.160.75.190|user|user|TW|Taipei City|Taipei|531|| 1.160.162.91|user|user|TW|T'ai-pei|Chungshan|726|| 1.165.188.177|user|user|TW|Taichung City|Taichung|434|| 1.168.236.130|user|user|TW|||18172|| 1.161.235.207|user|user|TW|Taipei City|Taipei|578|| 1.162.97.34|user|user|TW|Taipei City|Taipei|546|| 1.170.223.188|user|user|TW|T'ai-wan|Chihu|999|| 1.174.98.186|user|user|TW|Kaohsiung|Kaohsiung City|8191|| 1.174.139.183|user|user|TW|TAIWAN|Xinying|3762|| 1.170.77.94|user|user|TW|T'ai-wan|Tali|796|| 1.170.82.1|user|user|TW|T'ai-wan|Tali|7154|| 1.160.90.220|user|user|TW|Taipei City|Taipei|328|| 1.174.141.33|user|user|TW|TAIWAN|Xinying|1289|| 1.175.78.148|user|user|TW|T'ai-wan|Tawan|5578|| 1.174.162.101|user|user|TW|T'ai-wan|Luchu|1671||Tải full file 800IP pass 1

Read more...

SSH Taiwan free 13.07.2017

[:vi]SSH Taiwan là 1 trong những SSH thuộc dải IP đồ sộ nhất  trên thế giới. Nó phù hợp làm con offer điển hình như Genesis dawn - android -TW với mức giá khoảng  18.000đ cho 1 lượt cài đặt. Sau đây là một số IP mới cập nhật.SSH TW, SSH Taiwan SSH Taiwan free 13.07.2017 1.160.57.87|user|user|Taiwan (TW) 1.160.58.115|user|user|Taiwan (TW) 1.160.59.168|user|user|Taiwan (TW) 1.160.59.235|user|user|Taiwan (TW) 1.160.61.25|user|user|Taiwan (TW) 1.160.61.41|user|user|Taiwan (TW) 1.160.62.210|user|user|Taiwan (TW) 1.160.62.197|user|user|Taiwan (TW) 1.160.159.193|user|user|Taiwan (TW) 1.160.161.243|user|user|Taiwan (TW) 1.160.161.187|user|user|Taiwan (TW) 1.160.161.185|user|user|Taiwan (TW) 1.160.161.215|user|user|Taiwan (TW) 1.160.161.15|user|user|Taiwan (TW) 1.160.162.101|user|user|Taiwan (TW) 1.160.161.116|user|user|Taiwan (TW) 1.160.162.249|user|user|Taiwan (TW) 1.160.163.157|user|user|Taiwan (TW) 1.160.162.233|user|user|Taiwan (TW) 1.160.164.110|user|user|Taiwan (TW) 1.160.163.144|user|user|Taiwan (TW) 1.160.164.157|user|user|Taiwan (TW) 1.160.164.211|user|user|Taiwan (TW) 1.160.164.232|user|user|Taiwan (TW) 1.160.165.79|user|user|Taiwan...

Read more...

SSH TW check fresh 27.05.2017

SSH TW hay SSH Taiwan là một trong những dải IP có số lượng nhiều nhất trong bộ ssh all country. Sau đây là 1 số IP mới cập nhật.SSH TW, SSH Taiwan SSH TW 1.162.122.240|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.164.78.158|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.161.181.98|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.162.127.182|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.163.144.108|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.163.151.250|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.163.140.111|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.172.150.65|support|support|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.168.203.98|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.170.49.9|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.161.182.37|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.170.45.38|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.161.132.192|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.162.123.211|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.161.139.165|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.161.121.92|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.161.165.173|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.161.169.41|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.168.202.164|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 1.164.39.105|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 110.78.146.143|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|null|null|null|FRESH: YES 1.168.220.119|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 110.78.146.153|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|null|null|null|FRESH: YES 1.168.196.78|user|user|Taiwan...

Read more...

SSH Taiwan check fresh 24.05.2017

SSH TW hay SSH Taiwan là dải IP của Đài Loan - Trung Quốc . SSH Taiwan phù hợp để làm các offer như  Rakuma - Android . Sau đây là 1 số IP mới cập nhật.SSH TW, SSH Taiwan SSH Taiwan 111.240.245.69|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 61.224.216.113|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 219.85.227.195|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 219.85.230.124|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 219.85.227.118|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 220.142.64.180|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 61.224.209.72|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 36.229.221.123|user|user|Taiwan (TW)|null|null|null|FRESH: YES 111.253.231.126|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 36.227.39.173|user|user|Taiwan (TW)|null|null|null|FRESH: YES 111.250.64.39|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 111.240.22.175|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 111.250.66.82|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 111.250.69.225|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 111.250.67.16|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 111.250.64.137|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 219.85.156.198|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 219.85.172.97|user|user|Taiwan (TW)|04|Tainan|null|FRESH: YES 111.251.48.192|user|user|Taiwan (TW)|03|Taipei|null|FRESH: YES 111.250.61.120|user|user|Taiwan...

Read more...
0982 722 644