SSHSTORE cung cấp dịch vụ bán điểm trên like4like.org. Like4like là trang web trao đổi tương tác trên mạng xã hội ví dụ như facebook, twitter, instagram, youtube, .. Nó đặc biệt hữu dụng trong các chương trình marketing, tăng like, tăng comment, chia sẻ người thật.

1000 điểm like4like giá 10.000đ

Điểm này có thể được sử dụng cho các công việc quảng cáo online:tăng likes,views,subscribe,comments,facebook,youtube,instagram,twitter,soundcloud,…

Chúng tôi kiếm điểm theo cách thủ công, 100% an toàn và bảo mật.
Bạn sẽ được cấp tài khoản để dùng point ,sau khi dùng hết số point trong tài khoản chúng tôi sẽ thu hồi.