Hiển thị tất cả 8 kết quả

Show sidebar

VPS – CP1- 1 CORE 1GB RAM

400,000
1 vCPU 2.4Ghz 1 GB RAM 25 GB Dung lượng 1 TB Băng thông OS : Window 7, Win Server 2008, Win Server 2012, Window 10 Mua theo combo 10 VPS

VPS – CP2 – 1 CORE 2GB RAM

300,000
1 vCPU 2.4Ghz 2 GB RAM 55 GB Dung lượng 2 TB Băng thông OS : Window 7, Win Server 2008, Win Server 2012, Window 10 Mua theo combo 5 VPS

VPS – CP3 – 2 CORE 4GB RAM

300,000
2 vCPU 2.4Ghz 4 GB RAM 80 GB Dung lượng 3 TB Băng thông OS : Window 7, Win Server 2008, Win Server 2012, Window 10 Mua theo combo 2 VPS

VPS – CP4 – 4 CORE 8GB RAM

330,000
4 vCPU 2.4Ghz 8 GB RAM 160 GB Dung lượng 4 TB Băng thông OS : Window 7, Win Server 2008, Win Server 2012, Window 10

VPS – CPH1 – 1 CORE 1GB RAM CPU KHỎE

500,000
1 vCPU 3.79Ghz 1 GB RAM 25 GB Dung lượng 1 TB Băng thông OS : Window 7, Win Server 2008, Win Server 2012, Window 10 Mua theo combo 10 VPS

VPS – CPH2 – 1 CORE 2GB RAM CPU KHỎE

400,000
1 vCPU 3.79Ghz 2 GB RAM 55 GB Dung lượng 2 TB Băng thông OS : Window 7, Win Server 2008, Win Server 2012, Window 10 Mua theo combo 5 VPS

VPS – CPH3 – 2 CORE 4GB RAM CPU KHỎE

360,000
2 vCPU 3.79Ghz 4 GB RAM 80 GB Dung lượng 3 TB Băng thông OS : Window 7, Win Server 2008, Win Server 2012, Window 10 Mua theo combo 2 VPS

VPS – CPH4 – 3 CORE 8GB RAM CPU KHỎE

360,000
3 vCPU 3.79Ghz 8 GB RAM 160 GB Dung lượng 4 TB Băng thông OS : Window 7, Win Server 2008, Win Server 2012, Window 10