Hiển thị tất cả 4 kết quả

Show sidebar

Azure Trial 200$

110,000
Giá 110.000đ/account
  • Có 200$ trong tài khoản dùng để tạo VPS
  • Bàn giao mail, toàn bộ thông tin tài khoản
  • Bảo hành login lần đầu, không bảo hành khi tạo VPS
Hàng nhanh hết, liên hệ page trước khi mua hàng

Kamatera 100$

110,000
Định dạng Mail|Pass|Pass|2fa|Local

Mua tài khoản DigitalOcean

250,000350,000
  • Tài khoản có 200$
  • Hàng reg thẻ
  • Dùng coupon add balance

Mua tài khoản Vultr

250,000
  • Tài khoản có 250$
  • Hàng reg thẻ
  • Bảo hành login
  • Có file cài VPS