Tổng quan SSH Sweden

• Phân loại : Châu Âu

Ký hiệu : SSH SE, SSH Sweden, SSH Thụy Điển

Số lượng fresh/ngày : ít

Công dụng :

Đổi IP sang Thụy Điển, làm offer mobile hoặc PC với các offer tại Thụy Điển, ssh sử dụng miễn phí.

SSH là từ viết tắt của Secure Shell, một giao thức mạng sử dụng mật mã để liên lạc dữ liệu trên các thiết bị mạng để bảo mật hơn. Trong khái niệm về việc sử dụng SSH phải được hỗ trợ bởi máy chủ hoặc thiết bị hoặc máy tính khách trao đổi dữ liệu.