SSH Inter

SSH inter cập nhật mới 05.08.2017

SSH inter hay còn gọi là SSH của các quốc gia ngẫu nhiên . Loại SSH này có đặc điểm là nhiều nhưng nhanh die do đó nó được dùng chủ yếu cho việc bot traffic. Sau đây là 1 số IP mới cập nhật.

SSH Inter

SSH inter update 04.08.2017

61.64.210.1|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 3
41.202.174.94|admin|1234|Sudan (SD)||SPEED: 0(bad)
41.202.177.106|admin|1234|Sudan (SD)||SPEED: 0(bad)
61.7.188.21|root|admin|Thailand (TH)||SPEED: 1
41.76.123.138|admin|1234|Gabon (GA)||SPEED: 0(bad)
61.228.36.122|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 4
41.215.79.106|admin|1234|Kenya (KE)||SPEED: 0(bad)
41.76.126.12|admin|1234|Gabon (GA)||SPEED: 0(bad)
37.252.94.8|root|admin|Armenia (AM)||SPEED: 0(bad)
37.252.94.185|root|admin|Armenia (AM)||SPEED: 0(bad)
37.114.182.27|admin|1234|Azerbaijan (AZ)||SPEED: 0(bad)
41.202.173.249|admin|1234|Sudan (SD)||SPEED: 0(bad)
50.206.210.17|admin|default|United States (US)||SPEED: 0(bad)
49.156.23.94|admin|1234|Indonesia (ID)||SPEED: 0(bad)
37.252.90.39|root|admin|Armenia (AM)||SPEED: 0(bad)
61.64.210.53|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
61.228.39.47|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
61.7.186.233|root|admin|Thailand (TH)||SPEED: 0(bad)
61.228.39.31|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
61.227.112.127|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
41.76.122.191|admin|1234|Gabon (GA)||SPEED: 0(bad)
69.80.15.249|admin|admin|Saint Lucia (LC)||SPEED: 0(bad)
77.72.135.146|admin|1234|Germany (DE)||SPEED: 4
75.168.173.136|ubnt|ubnt|United States (US)||SPEED: 0(bad)
69.57.224.38|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
76.76.168.40|admin|admin|Saint Kitts and Nevis (KN)||SPEED: 0(bad)
62.72.163.156|admin|1234|Ukraine (UA)||SPEED: 0(bad)
69.57.246.54|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
76.76.187.189|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 1
76.76.171.10|admin|admin|Saint Kitts and Nevis (KN)||SPEED: 0(bad)
76.76.187.82|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
69.57.252.63|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
69.57.228.237|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
76.76.170.235|admin|admin|Saint Kitts and Nevis (KN)||SPEED: 0(bad)
76.76.168.205|admin|admin|Saint Kitts and Nevis (KN)||SPEED: 0(bad)
59.115.20.3|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
76.76.187.24|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
76.76.180.29|user|user|Saint Kitts and Nevis (KN)||SPEED: 0(bad)
76.76.187.175|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
69.57.247.50|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
76.76.187.179|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
76.76.183.85|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
69.57.247.156|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
62.72.166.183|admin|admin|Ukraine (UA)||SPEED: 0(bad)
69.80.17.244|admin|admin|Saint Lucia (LC)||SPEED: 0(bad)
69.57.224.241|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
76.76.182.215|user|user|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
76.76.187.238|admin|1234|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)
5.40.140.73|user|user|Spain (ES)||SPEED: 4
5.40.140.35|user|user|Spain (ES)||SPEED: 4
5.137.205.27|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 5
5.137.167.219|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.137.132.199|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.137.212.90|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 5
5.137.210.223|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 5

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *