SSH Malaysia check fresh 15.05.2017

SSH MY hay SSH Malaysia thuộc IP trong dải IP hiếm. Đây là một trong những quốc gia ít IP và khó scan. Sau đây là một số IP mới cập nhật.

SSH MY, SSH Malaysia
SSH MY, SSH Malaysia

SSH Malaysia

122.255.115.242|ftpuser|asteriskftp|Malaysia (MY)|12|Rawang|null|FRESH: YES
122.255.115.242|ftpuser|asteriskftp|Malaysia (MY)|12|Rawang|null|FRESH: YES
175.137.114.210|admin|1234|Malaysia (MY)|null|null|null|FRESH: YES
61.6.94.252|admin|1234|Malaysia (MY)|14|Kuala Lumpur|null|FRESH: YES
219.92.22.61|admin|admin|Malaysia (MY)|12|Port Klang|42000|FRESH: YES
121.121.46.82|root|abc123|Malaysia (MY)|null|null|null|FRESH: YES
203.106.109.241|admin|1234|Malaysia (MY)|null|null|null|FRESH: YES
219.92.22.61|admin|admin|Malaysia (MY)|12|Port Klang|42000|FRESH: YES
1.9.111.145|admin|1234|Malaysia (MY)|05|Pantai|null|FRESH: YES
175.140.251.244|admin|1234|Malaysia (MY)|12|Klang|null|FRESH: YES
110.74.192.46|admin|1234|Cambodia (KH)|null|null|null|FRESH: YES
175.143.240.140|admin|password|Malaysia (MY)|14|Kuala Lumpur|null|FRESH: YES
61.6.99.6|admin|1234|Malaysia (MY)|14|Kuala Lumpur|null|FRESH: YES
175.143.68.54|admin|admin|Malaysia (MY)|12|Damansara|null|FRESH: YES
219.92.22.61|admin|admin|Malaysia (MY)|12|Port Klang|42000|FRESH: YES
175.143.68.54|admin|admin|Malaysia (MY)|12|Damansara|null|FRESH: YES
175.143.68.54|admin|admin|Malaysia (MY)|12|Damansara|null|FRESH: YES
120.140.58.110|1234|1234|Malaysia (MY)|14|Kuala Lumpur|null|FRESH: YES
203.106.200.84|admin|1234|Malaysia (MY)|12|Petaling Jaya|null|FRESH: YES
202.146.85.226|admin|admin|Malaysia (MY)|null|null|null|FRESH: YES
211.25.99.77|root|123456|Malaysia (MY)|14|Kuala Lumpur|null|FRESH: YES
103.253.105.118|operator|operator|Malaysia (MY)|null|null|null|FRESH: YES
203.106.200.84|admin|1234|Malaysia (MY)|12|Petaling Jaya|null|FRESH: YES

 

Share this post?

Admin

2 Comments

  1. thank you <3 I add your website on my favorites

    Trả lời
    • Thank you!!

      Trả lời

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0982 722 644
%d bloggers like this: