SSH SG

SSH Singapore check fresh 12.06.2017

SSH Singapore được dùng nhiều làm off lazada – android ,đây là một trong số những IP hiếm nên giá của ứng dụng off rất cao . Sau đây là 1 số IP mới cập nhật.

SSH SG

SSH Singapore

128.199.88.32|backup|backup|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
118.201.223.101|root|admin|Singapore (SG)|null|null|null|FRESH: YES
210.23.30.36|admin|password|Singapore (SG)|null|null|null|FRESH: YES
220.255.197.1|ftp|ftp|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
118.201.99.25|admin|admin|Singapore (SG)|null|null|null|FRESH: YES
42.60.71.108|ubnt|ubnt|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
119.75.7.197|admin|admin|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
121.7.171.84|user|user|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
14.100.6.239|user|password|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
59.189.180.240|ubnt|ubnt|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
103.224.165.127|ubnt|ubnt|Singapore (SG)|null|null|null|FRESH: YES
222.164.42.107|admin|admin|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
118.200.162.116|admin|admin|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
183.90.91.42|backup|backup|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
219.74.128.74|user|user|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
203.117.78.136|user|password|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
182.16.234.10|admin|admin|Singapore (SG)|null|null|null|FRESH: YES
220.255.226.98|user|user|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
58.182.133.177|admin|admin|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
116.15.168.183|user|user|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
59.189.52.22|root|root|Singapore (SG)|00|Yishun|null|FRESH: YES
42.61.96.14|support|support|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
220.255.191.190|ubnt|ubnt|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES
119.73.222.36|admin|administrator|Singapore (SG)|null|null|null|FRESH: YES
119.74.88.169|admin|password|Singapore (SG)|00|Singapore|null|FRESH: YES

2 thoughts on “SSH Singapore check fresh 12.06.2017

  1. Nick viết:

    Thank you trinh van i hope theres more to come.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *