Thời hạn live của ssh này là bao lâu vậy ad?

Trả lời